Ranta-Keurulan historia

Ranta-Keurulan sijainti Kymijoen vesistöön kuuluvan Rautalammin reitin varrella on tuonut alueelle kulkijoita jo tuhansia vuosia. Vesistöt ovat olleet helppoja kulkureittejä sekä kesällä että talvella. Muinais-Päijänteen rantaviiva on ollut aivan lähellä nykyistä päärakennusta. Vedenpinta oli noin 6000 vuotta sitten 13 metriä korkeammalla kuin nyt. Siitä kertoo myös pihapiirin maalajit. Piha-alue ja riihen ympäristö ovat moreenimaata, mikä tarkoittaa, että vesi ei ole sitä koskaan lajitellut. Kauempana pihasta laskevilla rinteillä maalajit ovat hienoa hietaa ja hiesua. Mielikuvitus on vain rajana, kun voi nähdä kivikauden ihmisten liikkuneen täällä kalastaen ja metsästäen. He jättivät jälkeensä myös sellaisia asioita, joita voimme nähdä myös 2000-luvulla. Kilometrin päässä oleva kivikautinen asuinpaikka ja nuotioiden jäänteet ovat edelleenkin elävä merkki asutuksesta. Samoin ihan Ranta-Keurulan pihapiirin tuntumaan pudonnut kivinen työkalu kertoo omaa tarinaansa.

historia ranta-keurula

historia rantakeurula

Kynsivesi on noin 40 km pitkä järvi, muodoltaan pitkulainen. Ranta-Keurulan kohdalla on mantereen ja Saksalansaaren väliin jäävä alue, minkä pohjoispäähän laskee Hannulan koski ja etelässä on kapea Luojinsalmi. Vesistökohdan nimi on Outamo. Se on lappalaisten eränkävijöiden antama nimitys suvantopaikalle ennen salmea ja isompaa selkää.

Vesireitti toi metsästäjiä ja kalastajia niin etelästä kuin pohjoisestakin. Hämäläiset kävivät näillä alueilla metsästämässä ja Ruotsin kuninkaan luvalla heillä oli taloille ja kylille nimetyt eräalueet. 1500-luvun lopulla vakituiset asukkaat jäivät Kärkkäälän alueelle, kuten muihinkin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kuntiin. Ranta-Keurulan rannassa on yli 500 vuotias mänty. Kun hämäläinen eränkävijä rantautui tälle paikalle, mänty oli pikkuruinen taimi kallion halkeamassa.

Vuodet vierivät ja eletään 2000-lukua. Nykyinen suku on ollut täällä noin 120 vuotta maata viljellen ja karjaa hoitaen. Koko Kärkkäälän kyläkunta on ennakkoluuloton ja yritteliäs. Ranta-Keurulassakin on ollut milloin pankki, milloin sonniosuuskunnan sonni. Nyt tätä kaikkea olet tervetullut, Hyvä Asiakkaamme, katsomaan ja kuulemaan lisää tarinoita.